Contact

Contract management

Bij software en IT-contracten ligt de focus vaak op het afsluiten ervan, het inkoopproces. Daarna verdwijnt het contract in een archief. Hier wordt niet meer naar omgekeken, totdat er een geschil ontstaat met de leverancier of het contract is afgelopen. Het uitnutten van een bestaand contract is echter zeker zo belangrijk als het afsluiten ervan, het contractmanagement.

Belangrijke aandachtpunten van contractmanagement zijn:

 1. Krijgt de opdrachtgever hetgeen waarvoor is betaald?
 2. Worden de juiste bedragen gefactureerd en worden termijnen nagekomen?
 3. En de bekende zoektocht naar 'meerwerk' in IT contracten: is het echt wel meerwerk of zat de functionaliteit al in de aanneemsom?
 4. Waarom is er nooit sprake van 'minderwerk'?
 5. In veel organisaties worden contracten (stilzwijgend) verlengd, omdat men niet meer weet wat erin staat.

Thornstein Groep heeft de kennis & kunde om organisaties te helpen om contractmanagement goed in te richten en uit te voeren. Juist door het goed uitnutten of zelfs openbreken van contracten kan veel geld worden bespaard, en kan worden voorkomen dat men een speelbal wordt van de leverancier, waardoor contracten en projecten veel duurder worden dan initieel was begroot.

Vooral contractmanagement in een veranderingsproject (b.v. in- of outsourcing, fusie of splitsing van organisaties) vereist unieke vaardigheden, kennis en ervaring. Thornstein Groep heeft de specialistische kennis om u om deze veranderingsprojecten succesvol en met zo min mogelijk risico's te begeleiden.

foto
Contactgegevens

Berkenlaan 11
8181 NP Heerde
tel: +31 (0) 578 69 00 92
fax: +31 (0) 578 69 00 95
e-mail: info@thornstein.nl
website: www.thornstein.nl

Deze bedrijven wisten de weg naar Thornstein Groep al te vinden:

 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties