Contact

Software licensing

Thornstein Groep heeft diepgaande licentiekennis van producten van onder andere SAP, Microsoft, Oracle, IBM, HP, CA en BMC. En ook de leveranciers die maatwerkoplossingen aanbieden die gebaseerd zijn op producten van deze software leveranciers hebben geen geheimen voor Thornstein Groep. De inzet van Thornstein Groep bij aanschaf van software licenties levert een grote toegevoegde waarde voor de opdrachtgever.

Software licensing is een complex onderwerp waar zeer veel geld in omgaat. Maar wat koop je nu als je software aanschaft. Je koopt een papieren gebruiksrecht en dat kan overal op gebaseerd zijn en op vele wijzen ingeperkt worden. Leveranciers van software veranderen continu de licentievoorwaarden en productstructuren, met als doel om in de toekomst meer licenties te kunnen verkopen.

Door de complexiteit is het voor de organisatie van opdrachtgevers moeilijk te bepalen hoeveel licenties men uiteindelijk nodig heeft, wat het daadwerkelijke gebruik is en of de prijsstelling juist is. Thornstein Groep heeft ruime ervaring met de inkoop van licenties bij diverse grote organisaties in de profit en non profit sector.  Met deze ervaring is Thornstein Groep in staat om te bepalen of een bepaalde aanschaf noodzakelijk is en of de prijs wel in verhouding is met de markt.

Met name de mogelijkheid om op eigen kracht prijzen en contracten te toetsen aan de markt heeft een opdrachtgever in het algemeen niet, Thornstein Groep heeft deze mogelijkheid wel. Daarnaast kan Thornstein Groep adviseren hoe (bestaande) licenties het meest efficiënt kunnen worden ingezet. Door de bundeling van kennis van onderhandelen, actuele marktkennis en kennis van de verschillende licentievoorwaarden, kan de Thornstein Groep significante besparingen realiseren voor haar opdrachtgevers en aanschaf van licenties beperken tot de hoogst noodzakelijke aantallen met de best passende licentievorm.

foto
Contactgegevens

Berkenlaan 11
8181 NP Heerde
tel: +31 (0) 578 69 00 92
fax: +31 (0) 578 69 00 95
e-mail: info@thornstein.nl
website: www.thornstein.nl

Deze bedrijven wisten de weg naar Thornstein Groep al te vinden:

 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties
 • Relaties