Compliancy claim

Krijgt u een licentie audit? 

Kennis en ervaring voorkomt issues

In iedere fase van een licentiereview, van de aankondiging tot en met de opgelegde compliancy claim (of compliance claim) door een IT-leverancier, is Thornstein Groep in staat u adequaat bij te staan. Wij adviseren onze klanten over de optimale aanvliegroute en mitigerende en defensieve maatregelen. Desgewenst onderhandelen wij ook met de leverancier over de uitkomst van de licentiereview of -audit.

Diepgaande kennis van licenties en jarenlange ervaring met grote softwareleveranciers zoals Microsoft, Oracle, SAP, IBM, Microfocus, CA, VMware en BMC liggen ten grondslag aan de succesvolle inzet van onze experts. Niet zelden weet de Thornstein Groep een opgelegde claim volledig van tafel te krijgen.

merger and acquisition transacties
IT adviseur aan het werk op zijn tablet

Wat is een compliancy claim? 

Een compliancy claim (of compliance claim) is een eventuele vervolgstap na een licentiereview. Tijdens deze licentiereview of licentie-audit wordt er onderzocht of u zich met betrekking tot de softwarelicenties die u in gebruik heeft aan de gepaste wet- en regelgeving houdt. Mocht de softwareleverancier tot de conclusie komen dat u zich niet aan de regelgeving houdt, dan volgt er een compliancy claim.

Het kan voorkomen dat u zonder dat u het weet, u niet houdt aan de door de leverancier opgestelde regels voor de door u gebruikte software. Een licentiereview kan dan onverwachts komen, vooral als u altijd ter goeder trouw hebt gehandeld en u naar uw beste weten de regelgeving hebt nageleefd. Thornstein Groep staat u in het geval van een licentiereview of compliance claim graag bij met raad en daad. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij de claim voor u kunnen reduceren, als niet compleet van tafel krijgen.

De definitie van ‘compliance’

‘Compliance’ of ‘compliancy’ zijn woorden afgeleid van het Engelse werkwoord ‘to comply’, wat in deze context evenzoveel betekent als ‘naleven (van de regels of de gestelde eisen)’. In de context van IT slaat compliance op het naleven van de wet- en regelgeving of de gestelde eisen met betrekking tot softwarelicenties.

De rol van Thornstein Groep bij een software audit 

Een licentie-audit en de eventuele navolgende compliancy claim kunnen rauw op uw dak vallen. Thornstein Groep begeleidt u gedurende het gehele proces van de review en de claim. Wij adviseren u over de beste aanpak en kunnen inspringen bij onderhandelingen met de leverancier. U kunt erop vertrouwen dat onze specialisten hun uitgebreide kennis toepassen met als doel het beste resultaat voor u te waarborgen.

Waarom kiezen voor Thornstein bij een compliancy claim? 

Als u een licentie-audit of een compliancy claim opgelegd krijgt, staan de IT-experts van Thornstein Groep voor u klaar. Als u voor Thornstein kiest, kiest u voor:

  • Kostenbesparing, zowel nu als in de toekomst;
  • De specialist die grote partijen als KPN, Aegon en Air France-KLM al terzijde stond;
  • Altijd het juiste specialisme tot uw beschikking bij een van de grootste IT sourcing adviesbureaus in Nederland.
Partners van Thornstein zijn aan het overleggen

No cure, no pay

Door onze jarenlange ervaring en opgebouwde kennis, hebben wij bij Thornstein Groep het vertrouwen dat de afhandeling van een compliance claim door ons volledig op no cure, no pay basis mogelijk is. Als klant betaalt u alleen een vergoeding voor de diensten van Thornstein Groep als er daadwerkelijk een reductie van de claim is gerealiseerd voor u.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn? 

Onze specialisten houden zich bezig met IT sourcing in de breedste zin van het woord. U kunt onze hulp inroepen bij uiteenlopende IT-vraagstukken. Onze rol hierin is flexibel en passen we aan naar gelang uw wensen: zo kunt u onze expertise inzetten in een kortlopende, adviserende rol of in de hoedanigheid van een langdurige detachering.

Bij Thornstein Groep kunt u terecht voor (advies over):

Man laat tablet aan twee vrouwen zien

Deze klanten gingen u voor

Neem contact met ons op

Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u een oriënterend gesprek inplannen dan kunt u direct contact opnemen met Thornstein Groep.

address:

Postbus 75420, 1070 AK, Amsterdam

phone:

+31 (0) 20 - 26 101 55