Contractmanagement

it sourcing en contractmanagement zakelijk overleg

Wat is contractmanagement?

Contractmanagement omvat het zorgvuldig bewaken van de naleving van contractuele afspraken. Dit proces, bestaande uit contractadministratie, prestatiemanagement en relatiemanagement, streeft ernaar om contracten op een gunstige wijze af te sluiten en vervolgens ervoor te zorgen dat de diensten in lijn met de contractuele voorwaarden worden geleverd. Hierdoor biedt contractmanagement meer controle over kosten en risico’s, optimaliseert het de samenwerking tussen partijen en draagt het bij aan het behalen van gestelde doelen binnen het contract. Contractmanagement vormt een groot deel van de dienstverlening van Thornstein Groep.

Doelstellingen van contractmanagement

Het doel van contractmanagement is om de meest optimale samenwerking te realiseren met leveranciers, waarbij alle afspraken zijn vastgelegd en de kwaliteit wordt gewaarborgd. Hierbij worden heldere afspraken gemaakt, zoals:

 • Wie draagt de verantwoordelijkheid over de gemaakte afspraken;
 • Welke procedures en statuten gelden er;
 • De voorwaarden en tarieven die zijn vastgelegd;
 • De termijn van de overeenkomsten;

Deze afspraken dragen bij aan het doel op een optimale samenwerking te realiseren. Denk hierbij aan:

 • De kwaliteit en prestaties van leveranciers beheersen en verbeteren;
 • De tevredenheid over de dienst / product te verhogen;
 • De strategische en tactische besluitvorming omtrent inkoop ondersteunen;
 • De (mogelijke) risico’s beheersen die voortvloeien uit contracten;
 • De effectiviteit en de efficiëntie van het inkoopproces maximaliseren (kostenreductie).

Contractmanagement in IT

Het begrip contractmanagement staat bij veel organisaties nog in de kinderschoenen, terwijl gedegen contractbeheer van onmiskenbare waarde is. De contractmanagers van Thornstein Groep zijn uw expert in het analyseren, adviseren, implementeren en optimaliseren van ICT contractmanagement afdelingen. Met onze kennis van contractmanagement en jarenlange ervaring, wordt het weglekken van omzet en/of de stijging van kosten tot een minimum beperkt en de risico’s gemitigeerd:

  • ContractinrichtingIs er een juiste juridische inrichting van contracten met sturingsmogelijkheden die echt effect hebben?
  • ContractmanagementIs er structurele performance verbetering? Wordt er op contracten gestuurd op basis van de juiste prioritering?(bijvoorbeeld mate van risico of mate van financiële impact)
  • LeveranciersmanagementIs er per leverancier bewust gekozen voor een bepaalde samenwerking? En welke impact heeft deze leverancier op uw bedrijfsvoering?
  • StakeholdermanagementWorden de belangen van de interne klant wel goed behartigd en is er voldoende draagkracht in uw organisatie?

Is uw organisatie toe aan een contractbeheer optimalisatieslag? Onze experts op het gebied van contractmanagement leveren maatwerk en gaan graag met u in gesprek.

Contractmanagement en IT consultenten overleg

Contractmanagement tegenover contractbeheer software

De termen contractmanagement en contractbeheer worden met regelmaat door elkaar gebruikt, maar het is belangrijk om het onderscheid tussen de twee te begrijpen. Contractbeheer is namelijk slechts een onderdeel van contractmanagement, en een contractmanager heeft dan ook een breder en meer divers takenpakket dan een contractbeheerder. Bij contractmanagement gaat het namelijk om het gehele proces van het opstellen, uitvoeren, analyseren en optimaliseren van contracten.

Een gedegen Contract Management Systeem (CMS) kan helpen bij het efficiënter beheren en managen van contracten. Een CMS biedt meer inzicht in leveranciersafspraken en risicomanagement, waardoor je beter geïnformeerd beslissingen kan nemen en zorgt voor een effectieve uitvoering van de contracten. Een CMS kan dus bijdragen aan het optimaliseren van het contractbeheerproces.

Contractbeheer en contractmanagement kan van belang zijn voor meerdere afdelingen binnen een organisatie, zoals inkoop, financiële afdeling en sales. Het management speelt binnen iedere afdeling een belangrijke rol, doordat het enerzijds de efficiëntie kan verhogen en anderzijds kan zorgen voor kostenvoordelen en volledige contractdossiers onder de juiste posten voor de inkoopafdeling.

Het doel van een contractmanager is het verhogen van de omzet en winstgevendheid door optimalisatie, en daarmee het risico te reduceren. Het totale spectrum van het managen, implementeren en verbeteren van contracten in IT is dus meer dan contractbeheer. Dat betekent niet dat contractbeheer niet belangrijk is. Integendeel: contractbeheer biedt u inzicht in lopende contracten, afspraken en alle relevante informatie vanuit de IT leverancier.

Het belang van contractmanagement

Bij het sluiten van contracten is contractmanagement van groot belang. Correcte en legitieme afspraken zorgen ervoor dat risico’s worden verkleind, maar ook in de verdere fases is management relevant. Het is namelijk meer dan enkel het afsluiten en beëindigen van contracten. De juiste afspraken met de IT leverancier voorkomen toekomstige problemen als imagoschade of financiële schade.

Doelgericht contractmanagement

Nu we de ins-en-outs van contractmanagement besproken hebben, heeft u een duidelijk beeld van de toegevoegde waarde van deze dienstverlening. Thornstein Groep biedt een professionele benadering en uitgebreide expertise op het gebied van contractmanagement, inclusief alle secundaire elementen die daarbij komen kijken.

Hierbij hechten we veel waarde aan zowel de efficiëntie als de kwaliteit ervan. Tijd is immers geld: daarom zijn onze contractmanagers gespecialiseerd in het vinden van een efficiënte en gedegen uitvoering van het daadwerkelijke contract, zodat het proces nog soepeler zal verlopen.

Daarnaast hanteren wij voor onze dienstverlening een eigen Contract Management Systeem, wat de contractmanager in staat stelt om de perfecte aansluiting te vinden tussen de toelevering en de uitvoer in de praktijk. Wij zijn de schakel in het proces die er voor zorgt dat de uitvoering van projecten nog vloeiender verloopt. Dit dankzij de specialistische expertise die Thornstein Groep loslaat op contractmanagement.

Tweedehands software voor op het kantoor
IT consultant van Thornstein

Persoonlijke integratie

Voor optimale efficiëntie, transparantie en doelgerichtheid, geven wij de voorkeur aan het detacheren van contractmanagers voor een langere periode. Zo kunnen zowel wij als de contractmanager de bedrijfsprocessen goed leren kennen en doeltreffend te werk gaan binnen het contractmanagement systeem.

Dankzij de expertise zal u op korte termijn de voordelen en resultaten zien van de gefocuste aanpak omtrent de contract management software. Bovendien loopt u geen enkel risico dankzij ons no-cure-no-pay systeem. Onze contractmanagers hebben bewezen resultaat te leveren, waardoor u problemen voorkomt en een soepel bedrijfsproces rondom IT-projecten zult ervaren.

Een frisse blik

Als buitenstaander kijken wij met een objectieve en frisse blik naar de actuele situatie binnen uw organisatie. Vanuit een neutraal perspectief, met een resultaatgerichte uitvoering. Dankzij contractmanagement software van de bovenste plank, specialisme van onze medewerkers en een transparante samenwerking, zullen we in korte tijd resultaten realiseren.

Ons specialisme ligt in de IT en met jarenlange ervaring in deze branche, hebben onze contractmanagers een goede kennis van zaken. Dit maakt dat de aansluiting snel gevonden wordt, waarbij wij onze analytische kijk op de situatie loslaten en uw onderneming adviseren, de processen monitoren en verbeteren, en zorgen voor het beste resultaat in aanlevering en effectieve uitvoering van het werk.

Met andere woorden: met het contractmanagement van Thornstein Groep creëert u een soort garantie in uw bedrijfsproces dat alles geoptimaliseerd wordt. Dit loopt uiteen van softwarematige audits tot budgetbeperking en van de implementatie van contractmanagement software tot meer specifieke situaties.

Hieronder vallen zoal cloudmigraties, het gebruik van tweedehandssoftware, bedrijfsovernames, alsook in- en verkoop. Kortom, alles wat met IT te maken heeft op contractbasis, kunnen wij voor u managen met onze specialistische contractmanagers. Dit om er nog meer uit te halen. Dit levert u een kostenbesparing op, contracten die worden nageleefd, een effectieve implementatie van nieuwe ontwikkelingen en bovenal: een verkleining van risico’s.

Waarom kiezen voor advies van Thornstein?

Uw contract management uitbesteden? Thornstein Groep voert contractmanagement uit voor uiteenlopende partijen op het gebied van contract management software. In de methodiek van contractmanagement die wij uitvoeren zorgen wij dat er wordt gestuurd op concrete afspraken, transparantie en alle zaken correct vastleggen, beheren en bewaken. Daarnaast houdt dat soms ook overnames en contractwijzigingen door moeten worden gevoerd door een contractmanager om het gewenste resultaat te behalen.

Wij werken voor klanten in uiteenlopende branches die voor Thornstein kiezen vanwege de hieronder genoemde voordelen.

 • Kostenbesparingen: Onze contractmanagers weten precies welke maatregelen zij kunnen treffen om aanzienlijk te besparen op de IT-kosten binnen uw bedrijf.
 • Contractmanager met diepgaande kennis van het vakgebied: Wij hebben verschillende IT-experts in dienst met elk hun eigen specialisme. Dit maakt dat wij altijd de juiste specialist aan uw vraag over IT-contractering kunnen koppelen.
 • Detacheerbare specialisten: Onze specialisten werken graag voor langere tijd voor u, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van Senior Buyer, Adviseur Compliancy Issues of Hoofd Inkoop.
 • Portfolio van grote klanten: Met grote namen als KPN, Achmea, Air France-KLM en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in ons portfolio zijn wij een bekende en veelgevraagde specialist in IT sourcing.

Onze diensten

Bij Thornstein Groep kunt u terecht voor een zeer breed scala aan diensten op het gebied van IT-inkoop en aanverwante diensten:

Ook fungeren wij als platform dat de verkoper en koper van tweedehands software samenbrengt.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Om elkaar beter te leren kennen en de situatie te beoordelen, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Waar ziet u kansen? Waar bent u niet tevreden over? Bent u huiverig voor nieuwe stappen of wil u een professionalisering toepassen op bestaande contracten met IT-leveranciers? Thornstein Groep is uw partner voor een effectieve aanpak en een prettige doch specialistische samenwerking.

U kunt via de onderstaande contactinformatie met ons in contact komen. Wij gaan graag geheel vrijblijvend met u het gesprek aan om te zien waar nieuwe kansen en mooie mogelijkheden liggen.

Deze klanten gingen u voor

Neem contact met ons op

Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u een oriënterend gesprek inplannen dan kunt u direct contact opnemen met Thornstein Groep.

address:

Postbus 75420, 1070 AK, Amsterdam

phone:

+31 (0) 20 - 26 101 55