Merger & acquisition

Zit u midden in een overname?

Wij versnellen professioneel de afhandeling van de IT-integratie

Om een merger and acquisition transactie vloeiend te laten verlopen, is het van belang dat u vanaf het eerste moment aandacht te hebben voor de IT-integratie. Met een gedegen voorbereiding en een professioneel IT-integratieplan voorkomt u onverwachte verrassingen en struikelblokken nadat de handtekeningen al zijn gezet. Vanuit onze IT sourcing expertise is Thornstein Groep is ervaringsexpert in het begeleiden van grote mergers, acquisitions en carve-outs op het gebied van IT. Wij ondersteunen u graag met een succesvol en voorspoedig fusie- en overnametraject.

merger and acquisition transacties

Wat zijn mergers & acquisitions (in IT)?

Merger and acquisition zijn de Engelse benamingen voor fusies en overnames. Hierbij wordt een transactie bedoeld waarbij twee bedrijven worden samengevoegd. merger and acquisition transacties zijn een beproefde manier om groei te maximaliseren of talent en waarde te acquireren. Zodra bekend wordt dat er een fusie- of overnametransactie in de pijplijn zit, heeft dit (normaliter) invloed op de aandelenprijs van de betrokken partijen.

Het verschil tussen mergers en acquisitions

Hoewel mergers & acquisitions vaak in één adem worden genoemd, bestaat er een subtiel verschil tussen de twee transactietypen. Een merger of fusie slaat op het samengaan van twee bedrijven, die vaak samen verder gaan onder een nieuwe bedrijfsnaam. Bij een fusie zijn de eigenaren gelijken van elkaar en gaan ze door als gezamenlijke eigenaren van de nieuwe, gefuseerde onderneming. Een acquisition of overname houdt in dat een doelbedrijf wordt gekocht door een (doorgaans groter) ander bedrijf. Hierbij is er geen sprake van gelijkheid tussen de partijen en wederzijdse overeenstemming over gedeeld eigenaarschap.  Na de overnametransactie wordt er vaak geen naamsverandering doorgevoerd.

Wat zijn carve-outs (IT)?

Een carve-out of ontvlechting is het tegenovergestelde van een M&A transactie. Bij een carve-out wordt namelijk een onderdeel van een bedrijf verzelfstandigd. Dit resulteert in een dochteronderneming met eigen directie, voor welke doorgaans nog wel de kennis en diensten van het moederbedrijf toegankelijk blijft. Een carve-out kan een opmaat zijn voor de algehele verkoop van de dochteronderneming, maar dat hoeft het niet te zijn. Een afsplitsing stelt een onderneming in staat om te kunnen profiteren van een segment binnen de organisatie dat misschien niet tot haar kernactiviteiten behoort. In het geval van een IT carve-out hebben we het vanzelfsprekend over het afstoten en sourcen van IT bij een andere onderneming die hier zijn specialisme in heeft.

De rol van onze IT experts bij M&A

Bij mergers & acquisitions doet u er als ondernemer goed aan om u niet alleen te focussen op de strategische kansen van de betrokken partijen en de intern-politieke implicaties van een dergelijke transactie. Gezien het feit dat IT in een moderne organisatie zodanig verweven is met de dagelijkse gang van zaken en andere bedrijfsprocessen, zou aandacht voor het aankomende IT-integratieproces een vast punt op uw agenda moeten zijn.

Wilt u voorkomen dat u nog jaren na de officiële M&A transactie tegen IT-gerelateerde integratieproblemen aanloopt? Dan staan de specialisten van Thornstein Groep voor u klaar. Wij helpen u bij de strategische overwegingen die gepaard gaan met integraties en segregaties. Onze experts begeleiden en scheppen helderheid in de hectische transitieperiode. U kunt van ons advies verwachten bij de contractuele ontvlechting en specifieke licentievraagstukken. Aandacht voor schaalvoordelen en contract- en licentievoorwaarden is hierbij essentieel. Onze specialisten zijn te allen tijde op de hoogte van de meest recente stand van zaken met betrekking tot de continu veranderende licentiewet- en regelgeving en zullen met deze kennis op creatieve wijze de grootste voordelen voor uw organisatie weten te behalen.

Waarom Thornstein Groep bij de IT van fusies en overnames?

Al veel ondernemers gingen u voor en richtten zich bij een merger and acquisition transactie tot Thornstein Groep. Als u voor ons kiest, weet u zeker dat:

  • U nu én in de toekomst kostenbesparing kunt verwachten;
  • Onze ruime ervaring van bijna twintig jaar altijd voor uw gewin wordt ingezet;
  • Wij altijd een IT-specialist in huis hebben die uw specifieke vragen kan beantwoorden.

Waarbij kunnen we u adviseren en ondersteunen?

Bij Thornstein Groep kunt u IT sourcing in de breedste zin van het woord afnemen. Onze specialisten kunnen u adviseren en ondersteunen bij diverse IT-vraagstukken, waarbij hun rol flexibel is en volledig aanpasbaar naar uw wensen. Of u nu op zoek bent naar een bureau voor een kortlopend adviestraject of voor een langdurigere detachering, bij Thornstein Groep kunt u altijd terecht.

Wij kunnen u, naast met M&A vraagstukken, ook helpen met:

Man laat tablet aan twee vrouwen zien

Deze klanten gingen u voor

Neem contact met ons op

Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u een oriënterend gesprek inplannen dan kunt u direct contact opnemen met Thornstein Groep.

address:

Postbus 75420, 1070 AK, Amsterdam

phone:

+31 (0) 20 - 26 101 55