Aankoop en kostenbesparing bij 3rd Party software in Azure: Een korte analyse

Aankoop en kostenbesparing bij 3rd Party software in Azure: Een korte analyse In dit artikel neem ik een grondigere kijk op FinOps vanuit het perspectief van inkoop, met specifieke aandacht

Share

Op het gebied van kostenbeheer zorgt cloudadoptie voor een grote verandering. Kostenbeheer in een traditionele on-premises wereld is gebaseerd op vernieuwingscycli, hostvernieuwing en periodiek onderhoud. U kunt deze kosten voorspellen,

Share

Een veel voorkomende manier om kosten te besparen is het aanschaffen van Reserved Instances. In deze blogpost zal ik aan de hand van een praktijkvoorbeeld uitleggen op welke wijze en

Share
Kostenbesparing door FinOps

In deze eerste FinOps blogpost wil ik kort ingaan op het concept FinOps en uitleggen waarom dit niet alleen draait om kostenbesparing. Vervolgens zal ik bespreken welke besparingen u kunt

Share