Managed Azure FinOPS

Managed Azure FinOPS

Tooling en advies op één plek!

U kunt het opzetten en uitvoeren van Cloud cost management aan Thornstein Groep uitbesteden. Onze, specifiek voor Azure, ontwikkelde aanpak is gebaseerd op samenwerking tussen business en engineers. Door de financiële impact van business beslissingen enerzijds en technisch oplossing anderzijds (vooraf) gezamenlijk in kaart te brengen worden onnodige kosten voorkomen. Hiermee wordt de organisatie ook meer kostenbewust en komt er meer besef dat er in de cloud een directe relatie is tussen beslissingen en kosten. Cloud cost management is een functie die op continue basis dient te worden uitgevoerd, waarbij continue open communicatie tussen stakeholders essentieel is voor een optimaal resultaat

Thornstein Groep doet dat door in te zetten op vier onderdelen:

 • Structureren, opzetten van een cloud cost / finops governance
 • Informeren, maken van kostenrapportages en (interne) trainingen
 • Analyseren, inzichten in uitnutting, trends en mogelijkheden voor kosten besparingen
 • Adviseren, maken van business cases, voorstellen voor kosten besparingen

De aanpak en de richtlijnen die hierbij worden gehanteerd, zijn ontwikkeld op basis van het  framework van de FinOPS foundation.

Wij leveren een hands-on aanpak, waarbij Thornstein Groep een actieve rol inneemt in het inplannen en voorzitten van cloud cost management overleggen, en benaderbaar is voor interne vraagstukken op gebied van kostenrapportages of budget inschattingen. Wij richten ons nadrukkelijk niet op het alleen maar behalen van quickwins. De grote winst bij FinOPS ligt juist bij het repetitieve karakter van kritisch kijken naar de Cloud spend en leren van de uitgevoerde kostenbesparende acties.

it tendering thornstein group
Contractmanagement en IT consultenten overleg

Onboarding en Implementatie

In de onboarding fase zullen wij de huidige inrichting analyseren en op basis daarvan gezamenlijk een cost management governance bepalen en implementeren. Tevens zullen we de huidige cloud spend analyseren met de intern aanwezige tooling en zullen quick wins geduid worden. (Indien er geen tooling is zal de tooling, die Microsoft kosteloos beschikbaar stelt, gebruikt worden). Om iedere stakeholder te informeren zullen op diverse niveaus kennissessies worden georganiseerd, deze zullen worden gevoed met organisatiespecifieke data.

Werkzaamheden
Analyse huidige omgeving en organisatie
Opzet governance incl review en afstemming
Overlegstructuur implementeren
Drie kennissessies (sessie van 2 uur + voorbereiding)
Technische sessie (tagging, reserved instances, AHUB)
Management sessie (budget, beleid, administratief proces)
Rapportages op basis van aanwezige (of Azure native) tooling

Azure Cost Management dienst

Na de initiële onboarding gaat de cloud cost management dienst van start.

Terugkerende werkzaamheden
Deelnemen / voorzitten Cloud Cost Management overleg

 • Operationeel overleg (maandelijks)
 • Tactisch overleg (elke twee maanden)
 • Strategisch overleg (elk half jaar)
 • Voorbereiding en verslag
Rapportage van Azure Cloud gebruik op basis van MS Azure tooling en Cost Management App in MS PowerBI
Helpdesk functie

 • Beantwoorden vragen en toelichting interne rapportage
 • 4 uur per maand inbegrepen
 • Acteren op anomalies
Analyse interne rapportage met verbetervoorstelling op drie punten:

 • Reserved Instances of Savings Plan
 • Usage en rightsizing
 • Azure Hybrid Use Benefit (AHUB)
Licentie analyse

 • Elk kwartaal
 • Scope MS Windows Server en MS SQL
 • U dient hiervoor entitlements en gebruik on premises aan te leveren
Ondersteuning business cases / budget inschattingen

 • Technische details worden aangeleverd
 • Op basis van MS Azure Cost Calculator
 • 1 case per maand inbegrepen
Cloud Cost Management Governance Onderhouden
Man laat tablet aan twee vrouwen zien

Deze klanten gingen u voor

Neem contact met ons op

Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u een oriënterend gesprek inplannen dan kunt u direct contact opnemen met Thornstein Groep.

address:

Postbus 75420, 1070 AK, Amsterdam

phone:

+31 (0) 20 - 26 101 55