Voorkomen van kosten is beter dan optimaliseren van kosten